IWMF Selects Polish Journalist Ada Petriczko as 2021 Elizabeth Neuffer Fellow

Petriczko’s reporting to focus on the intersection of women’s rights and social justice; U.S. journalist Jenna Kunze is runner-up

[June 7, 2021 – WASHINGTON, DC] The International Women’s Media Foundation (IWMF) today announced its selection of Polish journalist Ada Petriczko as the 2021 IWMF Elizabeth Neuffer Fellow from a pool of more than 100 applicants from 31 countries. For 17 years this fellowship has provided its recipient with large-scale educational, training and coverage opportunities related to their reporting on global injustice.

Petriczko’s fellowship will include work as a research associate with the Massachusetts Institute of Technology’s Center for International Studies as well as reporting positions with both The Boston Globe and The New York Times. Focusing on the ways communities and governments silence women’s voices, Petriczko will explore themes within her past reporting, like the journey of women who have survived acid attacks and the rise of Hindu nationalism in India. She will also report on her home country of Poland, where the stability of democracy and women’s rights is eroding.

“I am overjoyed. It is a great honor and an even greater responsibility,” said Petriczko. “Like Elizabeth, I see myself as a witness, committed to telling stories that are often obliterated. Who is allowed to speak and who is being silenced determines the shape of our society. I look forward to improving my skills under the mentorship of some of journalism’s greatest academics and editors and hope to become a valuable voice in the current events of my country.”

Prior to accepting the Neuffer Fellowship, Petriczko worked as a freelance journalist and foreign correspondent in Poland, covering women’s rights, social justice, and culture for Gazeta Wyborcza, Wysokie Obcasy, Vespucci Group, Are We Europe, Przekrój and others. Petriczko was also an editor at NewsMavens, the first European newsroom run entirely by women, to counter the underrepresentation of female journalists in the media industry. During this time, she led a cross-border reporting series ‘Witch Hunt,’ supported by the Robert Bosch Foundation.

Petriczko has also reported from North India, where she researched “Missing Women”, a non-fiction series and book about the 45 million women missing from the Indian population due to sex selection; the project was supported by the IWMF and will be released by Agora and Gazeta Wyborcza. Petriczko holds degrees from Goldsmiths College in London, the University of Warsaw, and the Polish School of Reportage.

“One of the most important ways to understand history as it happens is to focus on how those in power change whose voices are heard,” says Elisa Lees Muñoz, Executive Director of the IWMF. “Elizabeth Neuffer presented us with a critical way to review how we understand human rights. We are thrilled to welcome Ada as our 2021 IWMF Elizabeth Neuffer fellow and eager to see her reporting on cautionary narratives from women in marginalized communities worldwide.”

This year’s runner-up is United States journalist Jenna Kunze. A staff reporter at Indian Country Media, Kunze covers stories impacting Indigenous peoples across the U.S. and Canada. She previously reported from Alaska with a focus on climate change and violence against Native women. In 2020, she was one of 16 U.S. journalists selected by the Pulitzer Center to report on Alaska Native adaptability and resilience in the face of a changing environment in the Arctic region. In late 2020, she collaborated on a five-part investigative series on police mismanagement of sexual assault against Native women in Western Alaska. Kunze graduated magna cum laude from Marist College with a degree in Communications, Journalism and Global Studies.

“To have my work – highlighting stories of Indigenous peoples, climate change, and women’s rights – recognized among top-ranking female journalists from across the world is a tremendous honor,” said Kunze. “Congratulations to the 2021 IWMF Elizabeth Neuffer Fellow, and to all other contending journalists.”

This fellowship was created in memory of Elizabeth Neuffer, a Boston Globe correspondent and an IWMF Courage in Journalism Award winner who was killed in 2003 while reporting in Iraq. In collaboration with her family, friends and peers, the fellowship honors Neuffer’s legacy while advancing the field of human rights and social justice reporting.

More information about the Elizabeth Neuffer Fellowship and other programs can be found on the IWMF website.

###

About the International Women’s Media Foundation

Founded in 1989, the International Women’s Media Foundation (IWMF) is the only global non-profit organization that offers emergency support, safety training, reporting opportunities and funding avenues offered specifically for women-identifying journalists. We are making more women’s bylines possible and work tirelessly to ensure a greater diversity of voices represented in the news industry worldwide. Follow the IWMF on Twitter at @IWMF, on Facebook at @IWMFPage, and Instagram on @TheIWMF.

Contact:
Charlotte Fox
Director of Communications
cfox@iwmf.org
(202) 567-2615


Osoba kontaktowa:
Charlotte Fox
Director of Communications
cfox@iwmf.org
(202) 567-2615

Polska dziennikarka Ada Petriczko otrzymuje prestiżowe stypendium im. Elizabeth Neuffer przyznawane przez organizację IWMF

Petriczko zajmie się tematami praw kobiet i sprawiedliwości społecznej; Amerykańska dziennikarka Jenna Kunze zdobywa drugie miejsce

[Waszyngton, 7 czerwca 2021] – Organizacja The International Women’s Media Foundation (IWMF) ogłosiła dziś, że stypendium im. Elizabeth Neuffer otrzymuje w tym roku polska dziennikarka Ada Petriczko. Petriczko została wybrana spośród ponad 100 kandydatek z 31 krajów. Przez ostatnie 17 lat stypendium to umożliwiało wybranej reporterce szeroko zakrojone szkolenie w dziedzinach praw człowieka i sprawiedliwości społecznej.

Przez siedem miesięcy trwania stypendium Petriczko będzie prowadziła badania naukowe w Centrum Studiów Międzynarodowych Massachusetts Institute of Technology (MIT) i odbędzie staże reporterskie w redakcjach dzienników The New York Times i The Boston Globe. Koncentrując się na sposobach, w jakich społeczeństwa i rządy uciszają głosy kobiet, Petriczko będzie rozwijała wątki obecne w jej wcześniejszych reportażach, m.in. opowieści kobiet, które przeżyły przemoc na tle płciowym i umacnianie się hinduskiego nacjonalizmu w Indiach. Będzie też pisała o swoim rodzinnym kraju, Polsce, w którym demokracja i prawa kobiet ulegają erozji.

“To wielki zaszczyt i jeszcze większa odpowiedzialność,” powiedziała Petriczko. “Podobnie jak Elizabeth Neuffer, uważam, że moją rolą jest opowiadanie historii, które w przeciwnym razie być może zostałyby przemilczane. To, komu pozwala się mówić i kogo się ucisza, determinuje kształt całego społeczeństwa. Nie mogę doczekać się nauki pod okiem najwybitniejszych redaktorów oraz badaczy na świecie i mam nadzieję, że dzięki temu stanę się wartościowym głosem w debacie publicznej mojego kraju.”

Petriczko jest niezależną reporterką i korespondentką zagraniczną, która pisze o prawach kobiet, sprawiedliwości społecznej i kulturze. Współpracowała m.in. z Gazetą Wyborczą, Wysokimi Obcasami, Vespucci Group, Are We Europe i Przekrojem. Była redaktorką NewsMavens – pierwszego europejskiego newsroomu prowadzonego wyłącznie przez kobiety, aby przeciwdziałać niedoreprezentowaniu dziennikarek w branży medialnej. Poprowadziła też międzynarodowy zespół reporterski w projekcie „Polowanie na czarownice”, wspartym przez fundację Roberta Boscha.

Przez ostatnie dwa lata Petriczko pisała reportaże z północnych Indii, gdzie dokumentowała książkę o 45 milionach kobiet, których brakuje z tamtejszej populacji z powodu masowej selekcji płci. Ten projekt jest współfinansowany przez IWMF i ukaże się w Gazecie Wyborczej oraz nakładem wydawnictwa Agora. Petriczko ukończyła Goldsmiths College w Londynie, MISH na Uniwersytecie Warszawskim i Polską Szkołę reportażu.

„Jednym z kluczowych sposobów na uchwycenie historii w procesie jej dziania się, jest zrozumienie, jak władza wpływa na to, czyje głosy są słyszane,” powiedziała Elisa Lees Muñoz, dyrektorka wykonawcza IWMF. „Elizabeth Neuffer inspirowała nas do krytycznej refleksji na temat naszego postrzegania praw człowieka. Ogromnie się cieszymy, że możemy powitać Adę jako tegoroczną stypendystkę Elizabeth Neuffer Fellowship i czekamy na jej reportaże o kobietach z marginalizowanych społeczności na całym świecie”.

W tym roku drugie miejsce zajęła amerykańska dziennikarka Jenna Kunze. Jako reporterka Indian Country Media, Kunze pisze o rdzennych społecznościach USA i Kanady. Wcześniej pracowała na Alasce, gdzie relacjonowała zmiany klimatyczne i przemoc wobec rdzennych kobiet. W 2020 roku była jedną z 16 amerykańskich dziennikarek i dziennikarzy wybranych przez Centrum Pulitzera do sprawozdania, w jakim stopniu rdzenna społeczność Alaski jest przystosowana i odporna na zmiany klimatu w Arktyce. Pod koniec 2020 roku współpracowała przy pięcioczęściowej serii śledczej badającej zaniedbania policji w sprawach napaści na tle seksualnym na rdzennych kobietach na zachodniej Alasce. Kunze ukończyła studia magna cum laude w Marist College na wydziale Komunikacji, Dziennikarstwa i Studiów Globalnych.

„Fakt, że moja praca – w której opowiadam o rdzennych społecznościach, zmianach klimatu i prawach kobiet – została doceniona wśród dorobku czołowych dziennikarek z całego świata, to ogromny zaszczyt,” powiedziała Kunze. „Gratuluję tegorocznej zwyciężczyni i wszystkim pozostałym kandydatkom”.

Stypendium to zostało stworzone dla uczczenia pamięci Elizabeth Neuffer, korespondentki The Boston Globe i laureatki nagrody IWMF Courage in Journalism, która zginęła w 2003 roku podczas pracy w Iraku. We współpracy z jej rodziną, przyjaciółmi i kolegami, stypendystki przekazują dalej dziedzictwo Neuffer, jednocześnie rozwijając się w dziedzinach praw człowieka i sprawiedliwości społecznej.

Więcej informacji o stypendium im. Elizabeth Neuffer i innych programach można znaleźć na stronie internetowej IWMF

###

O International Women’s Media Foundation (IWMF)

Założona w 1989 roku fundacja IWMF jest jedyną globalną organizacją non-profit, która oferuje wsparcie w sytuacjach kryzysowych, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, programy reporterskie i finansowanie wyłącznie dziennikarkom identyfikującym się jako kobiety. Niestrudzenie pracujemy nad zapewnieniem większej różnorodności wśród głosów reprezentowanych w mediach na całym świecie. IWMF można znaleźć na Twitterze na @IWMF, na Facebooku na @IWMFPage i Instagramie na @TheIWMF.